02/03/2016 - 08:15

36ste Ronde van Walcheren

Op woensdag 20 april wordt de 36ste Ronde van Walcheren georganiseerd!

 

Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd  voor de ronde van Walcheren.

 

Op woensdag 20 april 2016 organiseert de Marinekazerne Vlissingen, in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee District Scheldestromen, de 36ste "Ronde van Walcheren". De lengte van deze wielertocht is ongeveer 90 kilometer.

Deelname aan deze wielertoertocht staat open voor EPZ personeel, medewerkers van diverse overheidsdiensten, alsmede door de organisatie genodigden. Het maximaal aantal deelnemers is gesteld op 270. 

De kosten voor deelname bedraagt €17,50 per persoon. Hierbij is inbegrepen deelname aan de toertocht, de bekende “nasihap”, twee consumpties en een aandenken aan de tocht. Voor leden van de fietsclub worden de kosten betaald, niet leden betalen € 17,50 per persoon.

 

Inschrijven kan via email naar:

Ad Burger