31/03/2018 - 21:00

Excursie land van Saeftinghe

Op zaterdagochtend 27 oktober organiseert de PV een excursie door het verdronken Land van Saeftinghe*.

Informatie


 
Het Verdronken Land van Saeftinghe is een uitgestrekt schorgebied in de Westerschelde, hemelsbreed zo'n 50 kilometer van de monding. De Westerschelde is een menggebied van zeewater en rivierwater; het water dat met vloed de schorgeulen binnenstroomt is dus brak. Met zijn ruim 3600 hectare is Het Verdronken Land van Saeftinghe één van de belangrijkste en grootste schorgebieden van Nederland en uniek in Europa. Saeftinghe is bijzonder door zijn uitgestrektheid en zijn natuur, maar ook omdat het een beeld geeft van het Zeeuwse oerlandschap: een 
land van slikken, platen en schorren doorsneden met geulen. 
 
Het Verdronken Land van Saeftinghe heet niet voor niets zo. In de late middeleeuwen was het een gebied van welvarende polders. Door stormvloeden gingen in de 14e en de 16e eeuw grote stukken van het ingepolderde land verloren. In de Tachtigjarige Oorlog werden ter verdediging van Antwerpen bovendien opzettelijk dijken doorgestoken. Het gebied kan dus met recht een verdronken land genoemd worden. 
 
De plantengroei op het schor weerspiegelt de invloed van het brakke vloedwater. Echt lepelblad is één van de bijzonderheden van Saeftinghe. Deze soort is kenmerkend voor brakke schorren en komt hier veel voor, samen met onder meer zeeaster, heen en melkkruid. Ook groeit er, zij het minder algemeen, selderij, fijn goudscherm, langbaardgras en fraai duizendguldenkruid.
 
Saeftinghe is heel vogelrijk. Er broeden duizenden vogels en het is voor veel doortrekkende en overwinterende vogels van (internationaal) belang als pleisterplaats. Die grote aantallen trekken op hun beurt weer roofvogels aan, zoals de zeearend en bruine en blauwe kiekendief. 
 

 
De excursie is geheel gratis! 
 
Aangemelde personen ontvangen de voorwaarde en verdere gegevens voor deze excursie per e-mail. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. 
 
*Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht mogen geen kinderen onder de tien jaar, zwangere vrouwen, hartpatiënten en mensen met andere gezondheidsklachten of die slecht te been zijn, aan de tocht deelnemen. Voor vragen kunt u terecht bij Corina Grim
 
Om de kosten voor deze excursie laag te houden, willen we met eigen vervoer van Borssele naar Emma-dorp rijden. Op de aanmelding kunt u aangeven of u als chauffeur wilt optreden (onkosten voor benzine en tunnel worden uiteraard vergoed).