06/03/2014 - 08:45

Jaarvergadering PV 4 maart

Op 4 maart hield de PV de jaarvergadering. 

Afgelopen dinsdag 4 maart is de jaarlijkse ledenvergadering PV-EPZ gehouden. Koffie, cake en in een kleine ander half uur de hele agenda doorlopen. Het goed geslaagde jaar 2013 is doorgenomen en niet onbelangrijk, financieel weer goedgekeurd door de kascommissie. Vooruit gekeken naar het nieuwe jaar en iedereen heeft er weer veel zin in.

En blijven we dan zo door gaan? Binnenkort willen we een enquête houden waar de leden inbreng krijgen in de te organiseren activiteiten.

Ben Dijkstra
Voorzitter

>> meer informatie over het bestuur van de PV