Lid of introducee?

Op het aanmeldformulier voor een activiteit vind je vaak twee mogelijkheden om aan te kruisen met hoeveel personen
je mee wilt doen:

  • PV-EPZ-lid
  • introducé

 

Leden zijn:

  • EPZ'ers (en thuiswonende gezinsleden), die contributie betalen;
  • gepensioneerden, die contributie hebben betaald;
  • ereleden;
  • werknemers van derden, die geaccepteerd zijn als lid en die contributie betalen.

 

Introducés zijn:

  • alle anderen.

 
Introducés mogen mee(doen) met de ontspanningsactiviteiten, zij betalen dan de kostprijs van een activiteit.
Introducés mogen deelnemen aan sportactiviteiten (om bijvoorbeeld een team te completeren), zij betalen dan de dubbele sportbijdrage van het betreffende sportonderdeel.

Introducés mogen nimmer de deelname van een lid in de weg staan.

NB. introducés vallen in de regel als eerste af voor een activiteit, als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn.