Het bestuur

Op deze pagina staat informatie over het bestuur, de samenstelling en de taakverdeling.   

Dagelijks bestuur

Samenstelling dagelijks bestuur en taken
Voorzitter Ben Dijkstra
Penningmeester  Tom Keij
Secretaris Trudy Mehlbaum-Kasse

  
  

  

 

Secretariaat

 
Trudy Mehlbaum-Kasse Centrale (leden)administratie
Tom Keij Sport-ledenadministratie
Trudy Mehlbaum-Kasse Public Relations en ledenwerving

 

Bestuursleden en functies

 
Trudy Mehlbaum-Kasse Beheer website, algemene PV activiteiten
Corina Grim Trimclub, algemene PV activtiteiten, kleding
Visclub, algemene PV activiteiten