Het bestuur

Op deze pagina staat informatie over het bestuur, de samenstelling en de taakverdeling.   

Dagelijks bestuur

Samenstelling dagelijks bestuur en taken
Voorzitter Ben Dijkstra
Penningmeester  Tom Keij
Secretaris Jessica van Winsen

  
  

  

 

Secretariaat

 
Jessica van Winsen Centrale administratie en ledenadministratie
Tom Keij Sportledenadministratie
Jolanda Cappaert Public Relations en ledenwerving

 

Bestuursleden en functies

 
Jolanda Cappaert algemene PV activiteiten, beheer website
Corina Grim trimclub, algemene PV activtiteiten, kleding
visclub, algemene PV activiteiten