Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld en goedgekeurd door de leden van de PV-EPZ tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2015. 

Huishoudelijk reglement

Heb je vragen of opmerkingen over het reglement dan deze graag doorgeven aan het bestuur.