Lid of introducee?

Op het aanmeldformulier voor een activiteit vind je vaak twee mogelijkheden om aan te kruisen met hoeveel personen je mee wilt doen:

  • PV-EPZ-lid
  • Introducee  

 

Leden zijn:

  • EPZ'ers (en thuiswonende gezinsleden), die contributie betalen;
  • Gepensioneerden, die contributie hebben betaald;
  • Ereleden;
  • Werknemers van derden, die geaccepteerd zijn als lid en die contributie betalen.

 

Introducees zijn:

  • Alle anderen.

 
Introducees mogen mee(doen) met de ontspanningsactiviteiten, zij betalen dan de kostprijs van een activiteit.
Introducees mogen deelnemen aan sportactiviteiten (om bijvoorbeeld een team te completeren), zij betalen dan de dubbele sportbijdrage van het betreffende sportonderdeel.

Introducees mogen nimmer de deelname van een lid in de weg staan.

NB. introducees vallen in de regel als eerste af voor een activiteit, als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn.